Dagordning
DO
2
2019 rd
Plenum
Torsdag 2.5.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 25.4.2019 överlämnat regeringens propositioner RP 1, 2/2019 rd. 
2.2
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2018, Riksdagsbibliotekets berättelse för 2018, Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018, Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018, Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018 och Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018 (B 1, 4-8/2019 rd). 
2.3
Ny ledamot
Anmälan om nya ledamöter. 
3
Val av utskott
Val
VAL 4/2019 rd
Val
4
Val av kanslikommission
Val
VAL 5/2019 rd
Val
5
Övriga meddelanden
Inbjudningar som gäller konstituering av utskotten 
6
Nästa plenum
Senast publicerat 2.5.2019 10:56