Dagordning
DO
24
2019 rd
Plenum
Torsdag 27.6.2019 kl. 12.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
(i betänkandet ingår två reservationer) 
3
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarar frågorna 
statsminister
Antti
Rinne
finansminister
Mika
Lintilä
utrikesminister
Pekka
Haavisto
justitieminister
Anna-Maja
Henriksson
familje- och omsorgsminister
Krista
Kiuru
jord- och skogsbruksminister
Jari
Leppä
vetenskaps- och kulturminister
Annika
Saarikko
kommun- och ägarstyrningsminister
Sirpa
Paatero
minister för nordiskt samarbete och jämställdhet
Thomas
Blomqvist
social- och hälsovårdsminister
Aino-Kaisa
Pekonen
undervisningsminister
Li
Andersson
kommunikationsminister
Sanna
Marin
utvecklings- och utrikeshandelsminister
Ville
Skinnari
näringsminister
Katri
Kulmuni
arbetsminister
Timo
Harakka
miljö- och klimatminister
Krista
Mikkonen
inrikesminister
Maria
Ohisalo
4
Nästa plenum
Senast publicerat 27.6.2019 08:51