Dagordning
DO
25
2019 rd
Plenum
Fredag 28.6.2019 kl. 10.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 27.6.2019 överlämnat regeringens proposition RP 6/2019 rd. 
2.2
Bindningar, SR
Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlemmarnas bindningar (statsminister Rinne samt ministrarna Kiuru och Marin) SR 2/2019 rd. 
2.3
Ordförande och vice ordförande till utskotten
Underrättelsetillsynsutskottet har 26.6.2019 valt ordförande och vice ordförande. 
2.4
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 27.6.2019 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 1-3/2019 rd till utskott. 
3
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2019
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
(i betänkandet ingår två reservationer) (endast voteringar) 
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
5
Avbrytande av riksmöte
Riksdagsarbete diverse
RAD 2/2019 rd
Enda behandling
6
Nästa plenum
Senast publicerat 27.6.2019 15:43