Dagordning
DO
3
2019 rd
Plenum
Fredag 3.5.2019 kl. 13.00
1
Namnupprop
2
Meddelanden
2.1
Ordförande och vice ordförande till utskotten
Utskotten har 2.5.2019 valt följande ordförande och vice ordförande. 
2.2
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om riksdagens bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018, Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Statens revisionsverks bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018, Revisionsberättelse från riksdagens revisorer om Utrikespolitiska institutets bokslut, verksamhetsberättelse, bokföring och förvaltning 2018, Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018 och Förvaltningsrådets berättelse till riksdagen om Rundradions verksamhet 2018 (B 5-8, 10/2019 vp). 
3
Talmanskonferensens förslag till sittordning för ledamöterna
Riksdagsarbete diverse
RAD 1/2019 rd
Enda behandling
4
Nästa plenum
Senast publicerat 3.5.2019 10:13