Dagordning
DO
8
2019 rd
Plenum
Tisdag 21.5.2019 kl. 14.00
1
Namnupprop
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
3
Nästa plenum
Senast publicerat 21.5.2019 10:50