Plenarprotokollets huvudsida
PR
13
2019 rd
Plenum
Fredag 7.6.2019 kl. 13.00—13.49
Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.49. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Juho Eerola (13.00—13.45) och talman Matti Vanhanen 13.45—13.49). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-254769
Bilaga 1A
2
Meddelanden
Övriga meddelanden
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-254770
Republikens presidents öppna brev om statsrådsskifte 6.6.2019
Bilaga 2.1A
Republikens presidents öppna brev om statsrådsskifte. 
Statsrådets meddelande
Statsrådet har 6.6.2019 till riksdagen överlämnat meddelande SRM 1/2019 rd: Regeringsprogrammet för statsminister Antti Rinnes regering 6.6.2019 Ett inkluderande och kunnigt Finland –ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhälle. 
Val av talman
Val
VAL 6/2019 rd
Val
Riksdagen valde riksdagsledamot, politices magister Matti Vanhanen till riksdagens talman. 
4
Meddelanden
Övriga meddelanden
Talmannens högtidliga försäkran. 
Begäran om befrielse från uppdraget som förste vice talman
Begäran om befrielse
BEF 1/2019 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Begäran om befrielse från uppdraget som andre vice talman
Begäran om befrielse
BEF 2/2019 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
7
Nästa plenum
Senast publicerat 7.6.2019 18:03