Plenarprotokollets huvudsida
PR
19
2019 rd
Plenum
Tisdag 18.6.2019 kl. 14.00—14.08
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.08. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (14.00—14.08). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-255890
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Valförrättning
I plenum fredagen den 7 juni 2019 meddelades det att val till underrättelsetillsynsutskottet förrättas i dagens plenum. Eftersom ingen kandidatlista för detta val har lämnats inom utsatt tid, meddelas en ny tidpunkt för valet. Val till underrättelsetillsynsutskottet förrättas i plenum onsdagen den 26 juni 2019. Plenum börjar kl. 14. Kandidatlistorna ska lämnas till centralkansliet senast kl. 12 tisdagen den 25 juni 2019. 
Valförrättning
Meddelande om val av kanslikommissionen. 
2.3
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Nordiska rådet Finlands delegation verksamhetsberättelse 2018 (B 12/2019 rd). 
Val till utskott
Val
VAL 9/2019 rd
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-256054
Val till utskott 18.6.2019
Bilaga 3A
Val
Riksdagen valde medlemmar och ersättare i utskotten. 
Val till Finlands delegation i Nordiska rådet
Val
VAL 10/2019 rd
Val
Riksdagen valde medlemmar och ersättare i delegationen. 
Val till Finlands delegation i Europarådet
Val
VAL 11/2019 rd
Val
Riksdagen valde medlemmar och ersättare i delegationen. 
Val till Finlands delegation i den parlamentariska församlingen i Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa
Val
VAL 12/2019 rd
Val
Riksdagen valde medlemmar och ersättare i delegationen. 
Val av riksdagens bankfullmäktige
Val
VAL 13/2019 rd
Val
Riksdagen valde medlemmar i bankfullmäktige. 
Val av revisorer i Finlands bank
Val
VAL 14/2019 rd
Val
Riksdagen valde revisorer i Finlands bank och deras ersättare. 
Val av Folkpensionsanstaltens fullmäktige
Val
VAL 15/2019 rd
Val
Riksdagen valde medlemmar i Folkpensionsanstaltens fullmäktige och deras ersättare. 
Val av Rundradion Ab:s förvaltningsråd
Val
VAL 16/2019 rd
Val
Riksdagen valde medlemmar i förvaltningsrådet. 
Val av riksdagens revisorer
Val
VAL 17/2019 rd
Val
Riksdagen valde riksdagens revisorer och deras ersättare. 
Val av Riksdagsbibliotekets styrelse
Val
VAL 18/2019 rd
Val
Riksdagen valde Riksdagsbibliotekets styrelse. 
Val av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse
Val
VAL 19/2019 rd
Val
Riksdagen valde medlemmar och ersättare i delegationen. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av skjutvapenlagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
15
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 19.6.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 14.08. 
Senast publicerat 20-06-2019 12:30