Plenarprotokollets huvudsida
PR
28
2019 rd
Plenum
Fredag 6.9.2019 kl. 13.00—13.31
Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.31. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Tuula Haatainen (13.00—13.31). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-258257
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Regeringens propositioner
Statsrådet har 5.9.2019 överlämnat regeringens proposition RP 16/2019 rd. 
2.2
Bindningar, SR
Till riksdagen har lämnats Statsrådets skrivelse till riksdagen om statsrådsmedlems bindningar (minister Kosonen) SR 3/2019 rd. 
Fyllnadsval till lagutskottet
Val
VAL 28/2019 rd
Val
Riksdagen valde Antti Kurvinen till medlem i lagutskottet. 
Fyllnadsval till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Val
VAL 29/2019 rd
Val
Riksdagen valde Petri Honkonen till medlem i arbetslivs- och jämställdhetsutskottet. 
Antti Kurvinens begäran om befrielse från uppdraget som medlem i framtidsutskottet
Begäran om befrielse
BEF 6/2019 rd
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om kandidaters valfinansiering
Lagmotion
Veronika
Honkasalo
vänst
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
7
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på onsdag 11.9.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.31. 
Senast publicerat 10.9.2019 10:45