Plenarprotokollets huvudsida
PR
36
2017 rd
Plenum
Torsdag 6.4.2017 kl. 16.00—21.39
Plenum började kl. 16.00. Plenum avslutades kl. 21.39. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.00—18.00 och 20.40—21.39) och andre vice talman Arto Satonen (18.00—20.40) 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2017-AK-118711
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
utrikesminister
Timo
Soini
inrikesminister
Paula
Risikko
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
familje- och omsorgsminister
Juha
Rehula
finansminister
Petteri
Orpo
undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
jordbruks- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
försvarsminister
Jussi
Niinistö
justitie- och arbetsminister
Jari
Lindström
kommunikationsminister
Anne
Berner
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
Muntlig fråga om rådgivningsbyråtjänsterna (Jutta Urpilainen sd)
Muntligt spörsmål
MFT 47/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om regeringens nedskärningar (Ville Niinistö gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 48/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om boendekostnaderna (Silvia Modig vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 49/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om vägunderhållet (Thomas Blomqvist sv)
Muntligt spörsmål
MFT 50/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om förbättrande av ställningen för företagare som gjort konkurs (Harri Jaskari saml)
Muntligt spörsmål
MFT 51/2017 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till transportbalk och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 3 § i lagen om Keva
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av kyrkolagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av jaktlagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet. 
7
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 7.4.2017 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 21.39. 
Senast publicerat 1.9.2017 14:42