Plenarprotokollets huvudsida
PR
45
2018 rd
Plenum
Torsdag 3.5.2018 kl. 16.01—20.01
Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 20.01. 
Överläggningarna leddes av talman Paula Risikko (16.01—18.09) och andre vice talman Tuula Haatainen (18.09—20.01). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-188268
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
finansminister
Petteri
Orpo
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
undervisningsminister
Sanni
Grahn-Laasonen
bostads-, energi- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
utrikesminister
Timo
Soini
försvarsminister
Jussi
Niinistö
arbetsminister
Jari
Lindström
inrikesminister
Kai
Mykkänen
social- och hälsovårdsminister
Pirkko
Mattila
näringsminister
Mika
Lintilä
Europa-, kultur- och idrottsminister
Sampo
Terho
justitieminister
Antti
Häkkänen
familje- och omsorgsminister
Annika
Saarikko
utrikeshandels- och utvecklingsminister
Anne-Mari
Virolainen
Muntlig fråga om en höjning av de lägsta pensionerna (Antti Rinne sd)
Muntligt spörsmål
MFT 62/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om EU:s finansram (Jani Mäkelä saf)
Muntligt spörsmål
MFT 63/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om rådgivningsbyråtjänsterna i samband med vårdreformen (Touko Aalto gröna)
Muntligt spörsmål
MFT 64/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om offentlig arbetskrafts- och företagsservice (Hanna Sarkkinen vänst)
Muntligt spörsmål
MFT 65/2018 rd
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
3
Meddelanden
3.1
Ordförande och vice ordförande till utskotten
Ekonomiutskottet har 2.5.2018 valt ledamot Martti Mölsä till ordförande. 
Fyllnadsval till miljöutskottet
Val
VAL 56/2018 rd
Val
Riksdagen valde Tiina Elovaara till medlem och Martti Mölsä till ersättare i miljöutskottet. 
Motion om eutanasi för en god död
Medborgarinitiativ
Utskottets betänkande
Enda behandlingen
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
6
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 4.5.2018 kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 20.01. 
Senast publicerat 7.5.2018 16:06