Plenarprotokollets huvudsida
PR
5
2019 rd
Plenum
Fredag 10.5.2019 kl. 13.00—13.30
Plenum började kl. 13.00. Plenum avslutades kl. 13.30. 
Överläggningarna leddes av talman Antti Rinne (13.00—13.30). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-253897
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
2.1
Berättelser
Till riksdagen har lämnats Regeringens årsberättelse 2018 (B 3/2019 rd). 
Statens revisionsverks berättelse till riksdagen om tillsynen över partifinansieringen 2018
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen. 
4
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 14.5.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.30. 
Senast publicerat 10.5.2019 15:24