Plenarprotokollets huvudsida
PR
63
2016 rd
Plenum
Torsdag 2.6.2016 kl. 16.01—17.24
Plenum började kl. 16.01. Plenum avslutades kl. 17.24. 
Överläggningarna leddes av talman Maria Lohela (16.01—17.24) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2016-AK-63832
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
statsminister
Juha
Sipilä
finansminister
Alexander
Stubb
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
familje- och omsorgsminister
Juha
Rehula
inrikesminister
Petteri
Orpo
undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
jordbruks- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
näringsminister
Olli
Rehn
försvarsminister
Jussi
Niinistö
justitie- och arbetsminister
Jari
Lindström
social- och hälsovårdsminister
Hanna
Mäntylä
kommunikationsminister
Anne
Berner
Muntlig fråga om konkurrenskraftsavtalet (Antti Rinne sd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om höjningen av dagvårdsavgifterna (Ville Niinistö gröna)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om valfriheten i vårdreformen (Aino-Kaisa Pekonen vänst)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Marisanna Jarvas begäran om befrielse från medlemskap i kommunikationsutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Mikko Kärnäs begäran om befrielse från medlemskap i miljöutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Mikko Alatalos begäran om befrielse från uppdraget som ersättare i kulturutskottet
Begäran om befrielse
Enda behandling
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av statstjänstemannalagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet, som grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till. 
Statens revisionsverks särskilda berättelse till riksdagen om revisionen av statsbokslutet och regeringens årsberättelse för år 2015
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till revisionsutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om produktionsområdet för högklassig utsädespotatis
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 61/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning och temporär ändring av 9 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-2. i proposition RP 35/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Riksdagens bankfullmäktiges berättelse 2015
Berättelse
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om en andra tilläggsbudget för 2016
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Remissdebatt
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna till finansutskottet. 
Jubileumsfonden för Finlands självständighet Sitras verksamhetsberättelse för 2015
Berättelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.6.2016. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 3.6.2016 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan 17.24. 
Senast publicerat 19.9.2016 15:42