Plenarprotokollets huvudsida
PR
7
2019 rd
Plenum
Fredag 17.5.2019 kl. 13.02—13.32
Plenum började kl. 13.02. Plenum avslutades kl. 13.32. 
Överläggningarna leddes av talman Antti Rinne (13.02—13.32). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-254256
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av ikraftträdandebestämmelserna i en lag om ändring av lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet och i vissa andra lagar om ändring av lagar som gäller beskattningen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-6. i proposition RP 1/2019 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
3
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 21.5.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 13.32. 
Senast publicerat 17.5.2019 16:09