Plenarprotokollets huvudsida
PR
9
2019 rd
Plenum
Tisdag 28.5.2019 kl. 14.00—15.20
Plenum började kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.20. 
Överläggningarna leddes av talman Antti Rinne (14.00—14.32) och förste vice talman Juho Eerola (14.32—15.20). 
1
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-254451
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
2
Meddelanden
Regeringens propositioner
Statsrådet har 23.5.2019 överlämnat regeringens proposition RP 3/2019 rd. Propositionen tas till remissdebatt i detta plenum. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet. 
4
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på tisdag 4.6.2019 kl. 14.00. Plenum avslutades kl. 15.20. 
Senast publicerat 28.5.2019 17:00