Punkt i protokollet
PR
100
2018 rd
Plenum
Fredag 12.10.2018 kl. 13.01—13.32
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till ändring av vissa bestämmelser om beskattningsförfarande
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslag 1—4 i proposition RP 140/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 12.10.2018 14:36