Punkt i protokollet
PR
101
2018 rd
Plenum
Tisdag 16.10.2018 kl. 14.01—21.31
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av upphovsrättslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 92/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 16.10.2018 22:30