Punkt i protokollet
PR
104
2016 rd
Plenum
Torsdag 20.10.2016 kl. 15.59—19.16
11
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 7 kap. 17 a § i konsumentskyddslagen
Lagmotion
Touko
Aalto
gröna
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Senast publicerat 21-10-2016 13:54