Punkt i protokollet
PR
104
2017 rd
Plenum
Fredag 13.10.2017 kl. 13.00—13.36
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 57 och 66 § i fordonsskattelagen och till vissa lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 17.10.2017. 
Senast publicerat 23.10.2017 14:04