Punkt i protokollet
PR
108
2016 rd
Plenum
Torsdag 27.10.2016 kl. 16.00—20.13
16
Regeringens proposition till riksdagen om statsbudgeten för 2017
Regeringens proposition
Budgetmotion
Remissdebatt
Riksdagen remitterade budgetmotionerna BM 1—461/2016 rd till finansutskottet. 
Senast publicerat 28-10-2016 10:00