Punkt i protokollet
PR
109
2016 rd
Plenum
Fredag 28.10.2016 kl. 13.02—13.32
12
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av livsmedelslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.11.2016. 
Senast publicerat 8.11.2016 23:24