Annan punkt i protokollet
PR
109
2017 rd
Plenum
Tisdag 24.10.2017 kl. 13.59—19.29
2.1
Unionsärenden
Statsrådet lämnade 19.10.2017 unionsärendena U 56—59/2017 rd till riksdagen. Talmannen har remitterat ärendena till stora utskottet, som lagutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 56, grundlagsutskottet ska lämna utlåtande till om ärende U 57 och kommunikationsutskottet ska lämna utlåtande till om ärendena U 58 och 59. 
Senast publicerat 25.10.2017 12:54