Punkt i protokollet
PR
109
2018 rd
Plenum
Tisdag 6.11.2018 kl. 14.00—17.11
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av vissa bestämmelser inom jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde som gäller behandling av personuppgifter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 7.11.2018. 
Senast publicerat 6.11.2018 18:21