Punkt i protokollet
PR
11
2015 rd
Plenum
Fredag 29.5.2015 kl. 14.00—14.42
5
Andre vice talmannens begäran om befrielse från sitt uppdrag
Begäran om befrielse
Enda behandling
Talman Maria Lohela
En skrivelse från riksdagens andre vice talman läses upp. 
I skrivelsen begärde andre vice talman Ben Zyskowicz om befrielse från uppdraget som riksdagens andre talman med anledning av de arrangemang i riksdagen som utnämningen av statsrådets medlemmar har föranlett.  
Talman Maria Lohela
Talmanskonferensen förordar begäran om befrielse. 
Riksdagen godkände begäran om befrielse. 
Senast publicerat 4.7.2016 10:06