Punkt i protokollet
PR
11
2019 rd
Plenum
Torsdag 6.6.2019 kl. 12.00—12.02
2
Val av statsminister
Övrigt ärende
Skrivelsen bordlagd
Talman Antti Rinne
Ärende 2 på dagordningen är val av statsminister. Republikens president har i en skrivelse till riksdagen av den 6.6.2019 meddelat riksdagen enligt 61 § 2 mom. i Finlands grundlag vem som är statsministerkandidat. Denna skrivelse har delgetts riksdagen genom att den delats ut till ledamöterna. (Ö 1/2019 rd) 
Enligt 65 § 1 mom. i arbetsordningen ska ärendet bordläggas till ett följande plenum. Talmanskonferensen föreslår att ärendet bordläggs till andra plenum i dag. 
Riksdagen bordlade ärendet till nästa plenum i dag 6.6.2019. 
Senast publicerat 6.6.2019 14:30