Punkt i protokollet
PR
110
2018 rd
Plenum
Onsdag 7.11.2018 kl. 14.04—17.26
2
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av statstjänstemannalagen, lagen om kommunala tjänsteinnehavare samt 15 § i polisförvaltningslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 2 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslagen kan nu antas eller förkastas. Debatten om ärendet avslutades i plenum 6.11.2018. 
Under debatten har Sirpa Paatero understödd av Joona Räsänen föreslagit att lagförslag 2 förkastas. 
Redogörelsen godkändes. 
Lagförslag 2 godkänns ”ja”, förkastas ”nej”.
Omröstningsresultat: 100 ja, 71 nej; 28 frånvarande
 
Riksdagen godkände lagförslag 1—3 i proposition RP 37/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 8.11.2018 09:42