Punkt i protokollet
PR
110
2018 rd
Plenum
Onsdag 7.11.2018 kl. 14.04—17.26
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om konsulära tjänster
Regeringens proposition
Remissdebatt
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 8 på dagordningen presenteras för remissdebatt. Talmanskonferensen föreslår att ärendet remitteras till utrikesutskottet. 
Debatt
16.23
Kari
Kulmala
sin
Arvoisa puhemies! Tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi konsulipalvelulakia. Esityksen mukaan notaaripalveluita Suomen edustustoissa voisivat antaa edustuston päällikkö ja hänen määräämänsä edustustossa palveleva henkilö. Virka-asemaan tai ulkoministeriön antamaan valtuutukseen perustuvasta oikeudesta antaa notaaripalveluita Suomen edustustoissa luovuttaisiin. 
Nykyisen, voimassa olevan konsulipalvelulain nojalla ainoastaan Suomen ulkomaanedustustot voivat antaa notaaripalveluja ulkomailla. Esityksessä esitetyt vaihtoehtoiset menettelyt mahdollistavat sen, että suomalaisten notaaripalveluiden saatavuus paranee sellaisessa maassa, jossa Suomella ei ole edustustoa. Ehdotus kuulostaa sisällöltään hyvältä sekä kannatettavalta ja osaltaan toteuttaa hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta ja normien purkamisesta. 
En kuitenkaan henkilökohtaisesti usko, että kaikki toimisi käytännössä kaikissa maissa. Eniten minua kiinnostaa, miten tulkittaisiin virkatodistusten ja osoitetiedustelujen osalta painava syy. Nämä pyynnöt työllistävät konsulaateissa tällä hetkellä erittäin paljon. Syynä on usein perunkirjoitus Suomessa. Esimerkiksi Venäjällä yksityisen henkilön voi olla mahdotonta saada tällaisia tietoja. 
Mielestäni olisi erittäin tärkeää siirtää oikaisuvaatimusten käsittely edustustoista ministeriöön, koska nämä asiat kuormittavat edustustoja valtavasti jo nytkin ja ne joudutaan tekemään yhteistyössä ulkoministeriön juristien kanssa. Tätä asiaa kannattaisi ehkä vielä ainakin miettiä. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen remitterade ärendet till utrikesutskottet. 
Senast publicerat 11.12.2018 18:06