Punkt i protokollet
PR
111
2016 rd
Plenum
Onsdag 9.11.2016 kl. 14.00—19.41
51
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, aravalagen och lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2016. 
Senast publicerat 9.11.2016 21:28