Punkt i protokollet
PR
112
2016 rd
Plenum
Torsdag 10.11.2016 kl. 16.00—21.26
16
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån, aravalagen och lagen om understöd för förbättring av bostadsförhållandena för grupper med särskilda behov
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—3 i proposition RP 155/2016 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 11.11.2016 10:06