Punkt i protokollet
PR
112
2018 rd
Plenum
Fredag 9.11.2018 kl. 13.00—13.34
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av narkotikalagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2018. 
Senast publicerat 9.11.2018 15:48