Punkt i protokollet
PR
113
2018 rd
Plenum
Tisdag 13.11.2018 kl. 14.01—18.14
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av narkotikalagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 108/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 13.11.2018 19:24