Punkt i protokollet
PR
116
2018 rd
Plenum
Fredag 16.11.2018 kl. 13.01—13.32
13
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 2 § i lagen om finansiering av statens pensionsskydd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.11.2018. 
Senast publicerat 16.11.2018 15:48