Senast publicerat 06-06-2021 13:51

Punkt i protokollet PR 116/2020 rd Plenum Tisdag 22.9.2020 kl. 13.59—18.31

16.  Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna

MedborgarinitiativMI 4/2019 rd
Utskottets betänkandeKuUB 2/2020 rd
Bordläggning av betänkandet

Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.9.2020.