Punkt i protokollet
PR
118
2018 rd
Plenum
Onsdag 21.11.2018 kl. 14.01—17.54
6
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av strafflagen och 17 § i lagen om statens revisionsverk
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Senast publicerat 21.11.2018 19:45