Punkt i protokollet
PR
12
2018 rd
Plenum
Fredag 23.2.2018 kl. 12.59—13.29
8
Statsrådets framtidsredogörelse, del 1 Bred förståelse av förändringarna i arbetslivet
Statsrådets redogörelse
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.2.2018. 
Senast publicerat 26.2.2018 09:54