Punkt i protokollet
PR
120
2018 rd
Plenum
Fredag 23.11.2018 kl. 13.00—13.25
7
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 7 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
13.22
Jaana
Pelkonen
kok
Arvoisa rouva puhemies! Nuorten syrjäytymistä ja työttömyyttä on pyritty viime vuosien aikana ennalta ehkäisemään [Hälinää — Puhemies koputtaa] ja ratkaisemaan valtionhallinnon taholta hyvin monin eri tavoin. Nuorten näkökulmastahan syrjäytymisen ehkäisyssä ehdottoman tärkeitä ovat toimivat peruspalvelut ja moniammatillinen yhteistyö. Tukitoimintoja ja palveluita tarvitaan, mutta parasta sosiaaliturvaa on, kuten kaikki tiedämme, se, että nuoret saavat töitä ja koulutuksen. 
Tämä hallituksen esitys, jolla nuorten pääsyä ammatilliseen koulutukseen helpotetaan, on todella tärkeä ja tarpeellinen. Nuoret pääsevät siis jatkossa kuntoutukseen ilman sairaus- tai vammadiagnoosia. Myöskin kuntoutusrahan maksaminen koko kuntoutuksen ajalta on erittäin tärkeä ja tarpeellinen uudistus. Nuorten omien voimavarojen ja toimintakyvyn vahvistaminen auttaa heitä toimimaan arjessa ja siten etenemään myös opiskelu- ja työllistymispolulla, eli suuri kiitos tästä tärkeästä uudistuksesta. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 133/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 3.12.2018 14:21