Punkt i protokollet
PR
124
2017 rd
Plenum
Fredag 24.11.2017 kl. 13.00—13.35
11
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 8 och 32 § i lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 28.11.2017. 
Senast publicerat 24.11.2017 14:10