Punkt i protokollet
PR
125
2017 rd
Plenum
Tisdag 28.11.2017 kl. 13.59—17.43
14
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om överlåtelseskatt
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Andra behandlingen
Förste vice talman Mauri Pekkarinen
Ärende 14 på dagordningen presenteras för andra behandling. Innehållet har godkänts i första behandlingen och lagförslaget kan nu antas eller förkastas. 
Debatt
17.40
Eerikki
Viljanen
kesk
Arvoisa puhemies! Tämä lakimuutos ulottaa yritysmuodon muutoksiin liittyvän varainsiirtoverovapauden tiukoin rajauksin tilanteisiin, joissa liikkeen- tai ammatinharjoittaja taikka maa- ja metsätalouden harjoittaja siirtää omaisuutta toimintaa jatkavalle osakeyhtiölle. Tätä ennen tällainen varainsiirtoverovapaus on koskenut vain yhteisöjä, luonnolliset henkilöt ovat jääneet siten säätelyn soveltamisalan ulkopuolelle. Näin siis on ollut, vaikka kysymyksessä olisi ollut tuloverotuksessa veroseuraamuksitta hyväksytty toimintamuodon muutos. Tämä nyt tehtävä muutos onkin erittäin tervetullut, ja se siis yhtenäistää menettelyä ja helpottaa tarkoituksenmukaisen yritysmuodon valintaa. Kyseessä on erittäin hyvä muutos, jolle on ollut tarvetta jo pitkään, ja on äärimmäisen hienoa, että se saadaan nyt vihdoin valmiiksi. 
Riksdagen avslutade debatten. 
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 109/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 31.1.2018 17:36