Punkt i protokollet
PR
125
2018 rd
Plenum
Tisdag 4.12.2018 kl. 14.02—20.52
37
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.12.2018. 
Senast publicerat 4.12.2018 22:06