Senast publicerat 27-10-2021 16:24

Punkt i protokollet PR 125/2021 rd Plenum Onsdag 27.10.2021 kl. 14.01

3.  Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av 3 kap. 5 § i arbetsavtalslagen och 4 kap. 5 § i lagen om sjöarbetsavtal

Regeringens propositionRP 222/2020 rd
Utskottets betänkandeAjUB 14/2021 rd
Första behandlingen
Talman Anu Vehviläinen
:

Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger arbetslivs- och jämställdhetsutskottets betänkande AjUB 14/2021 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 26.10.2021. 

Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 

Lagförslag 1 

3 kap. 5 § 

Arto Satonen föreslog understödd av Atte Kaleva att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Arto Satonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 100 ja, 35 nej, 35 avstår; 29 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Lagförslag 2 

4 kap. 5 § 

Arto Satonen föreslog understödd av Atte Kaleva att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 

Ingen debatt. 

Betänkandet ”ja”, Arto Satonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 100 ja, 36 nej, 35 avstår; 28 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 

Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1och 2 i proposition RP 222/2020 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.