Punkt i protokollet
PR
126
2017 rd
Plenum
Onsdag 29.11.2017 kl. 14.02—17.01
17
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om elev- och studerandevård
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017. 
Senast publicerat 29.11.2017 19:56