Punkt i protokollet
PR
126
2018 rd
Plenum
Onsdag 5.12.2018 kl. 14.01—16.36
21
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av företags- och organisationsdatalagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 132/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Senast publicerat 5.12.2018 17:06