Punkt i protokollet
PR
126
2018 rd
Plenum
Onsdag 5.12.2018 kl. 14.01—16.36
24
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och till vissa andra lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.12.2018. 
Senast publicerat 5.12.2018 17:12