Annan punkt i protokollet
PR
127
2016 rd
Plenum
Torsdag 8.12.2016 kl. 15.59
2
Muntlig frågestund
Andre vice talman Arto Satonen
Ärende 2 på dagordningen är en muntlig frågestund. 
Jag ber de närvarande ministrarna förflytta sig till ministerlogen. Vidare ber jag de ledamöter som vill ställa en fråga till de närvarande ministrarna att anmäla sig genom att trycka på knapp P och resa sig upp. Jag ber ledamöterna rikta frågan till ifrågavarande sektorminister. 
Senast publicerat 8.12.2016 16:58