Punkt i protokollet
PR
127
2016 rd
Plenum
Torsdag 8.12.2016 kl. 15.59—0.33
28
Lagmotion med förslag till lag om försök med extra avdragsrätt för lönekostnaderna för en första anställd
Lagmotion
Timo
Harakka
sd
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Senast publicerat 9.12.2016 01:24