Annan punkt i protokollet
PR
128
2018 rd
Plenum
Tisdag 11.12.2018 kl. 14.00—16.56
2.1
Unionsärenden
Talmannen har 5.12.2018 remitterat unionsärendena U 99 och 100/2018 rd till utskott. 
Senast publicerat 11.12.2018 18:20