Punkt i protokollet
PR
129
2018 rd
Plenum
Onsdag 12.12.2018 kl. 14.02—21.40
3
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och till vissa andra lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Bilaga till protokollet EDK-2018-AK-231150
Ändringsförslag 12.12.2018
Bilaga 3A
Första behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 3 på dagordningen presenteras för första behandling. Till grund för behandlingen ligger social- och hälsovårdsutskottets betänkande ShUB 19/2018 rd. Allmänna debatten om ärendet avslutades i plenum 10.12.2018. 
Nu ska riksdagen behandla ändringsförslagen. 
Lagförslag 1 
11 kap. 7 § 
Talman Paula Risikko
Outi Alanko-Kahiluoto har understödd Hanna Halmeenpää föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Outi Alanko-Kahiluotos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 154 ja, 28 nej; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
5 kap. 8 § 
Talman Paula Risikko
Arja Juvonen har understödd av Juho Eerola föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 2. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 151 ja, 32 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 2 
8 § 
Talman Paula Risikko
Anneli Kiljunen har understödd av Kristiina Salonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. Outi Alanko-Kahiluoto har understödd av Hanna Halmeenpää föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. Aino-Kaisa Pekonen har understödd av Silvia Modig föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 4. Veronica Rehn-Kivi har understödd av Anders Adlercreutz föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 5. Peter Östman har understödd av Sari Essayah föreslagit att paragrafen godkänns enligt det ändringsförslag som delats ut till ledamöterna. (Bilaga till protokollet 3A) 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Vid omröstningarna ställs först Outi Alanko-Kahiluotos förslag mot Aino-Kaisa Pekonens förslag, därefter ställs det segrande förslaget mot Peter Östmans förslag. Det vid denna omröstning segrande förslaget ställs efter det mot Anneli Kiljunens förslag och därefter ställs det härvid segrande förslaget mot Veronica Rehn-Kivis förslag. Slutligen ställs det härvid segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Aino-Kaisa Pekonens förslag ”ja”, Outi Alanko-Kahiluotos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 170 ja, 13 nej, 1 avstår; 15 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Aino-Kaisa Pekonens förslag. 
2) Peter Östmans förslag ”ja”, Aino-Kaisa Pekonens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 160 ja, 24 nej; 15 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Peter Östmans förslag. 
3) Anneli Kiljunens förslag ”ja”, Peter Östmans förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 155 ja, 29 nej; 15 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Anneli Kiljunens förslag. 
4) Veronica Rehn-Kivis förslag ”ja”, Anneli Kiljunens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 123 ja, 61 nej; 15 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Veronica Rehn-Kivis förslag. 
5) Betänkandet ”ja”, Veronica Rehn-Kivis förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 86 nej; 15 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 3 
35 § 
Talman Paula Risikko
Anneli Kiljunen har understödd av Kristiina Salonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. 
Redogörelsen godkändes. 
Betänkandet ”ja”, Anneli Kiljunens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 96 ja, 87 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Lagförslag 5 
51 § 
Talman Paula Risikko
Anneli Kiljunen har understödd av Kristiina Salonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 1. Outi Alanko-Kahiluoto har understödd av Krista Mikkonen föreslagit att paragrafen godkänns enligt reservation 3. 
Redogörelsen godkändes. 
Talman Paula Risikko
Vid omröstningarna ställs först Outi Alanko-Kahiluotos förslag mot Anneli Kiljunens förslag och därefter ställs det segrande förslaget mot betänkandet. 
Omröstningsordningen godkändes. 
1) Anneli Kiljunens förslag ”ja”, Outi Alanko-Kahiluotos förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 159 ja, 24 nej; 16 frånvarande
Vid denna omröstning godkände riksdagen Anneli Kiljunens förslag. 
2) Betänkandet ”ja”, Anneli Kiljunens förslag ”nej”.
Omröstningsresultat: 110 ja, 73 nej; 16 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Riksdagen godkände innehållet i lagförslag 1—7. i proposition RP 206/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 70/2016 rd, 29/2017 rd, 51, 57/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Senast publicerat 12.12.2018 22:56