Punkt i protokollet
PR
133
2016 rd
Plenum
Tisdag 13.12.2016 kl. 19.02—21.03
8
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 25 § i konkurrenslagen
Regeringens proposition
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet. 
Senast publicerat 19.12.2016 15:04