Punkt i protokollet
PR
133
2017 rd
Plenum
Fredag 8.12.2017 kl. 13.02—13.40
31
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 61 § i körkortslagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 8.12.2017. 
Senast publicerat 11.12.2017 10:34