Annan punkt i protokollet
PR
133
2018 rd
Plenum
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01
2.1
Åtgärdsmotioner
Talmanskonferensen har 17.12.2018 beslutat remittera åtgärdsmotionerna AM 47 och 59—65/2018 rd till utskott. 
Senast publicerat 18.12.2018 14:32