Punkt i protokollet
PR
133
2018 rd
Plenum
Tisdag 18.12.2018 kl. 10.01
4
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring och temporär ändring av sjukförsäkringslagen och till vissa andra lagar som har samband med den
Regeringens proposition
Åtgärdsmotion
Utskottets betänkande
Andra behandlingen, enda behandlingen
Talman Paula Risikko
Ärende 4 på dagordningen presenteras för andra behandling och enda behandling. Debatten om ärendet avslutades och behandlingen av ärendet avbröts i plenum 17.12.2018. 
Under debatten har Anneli Kiljunen understödd av Kristiina Salonen framställt tre förslag till uttalanden i enlighet med reservation 3, Arja Juvonen har understödd av Sami Savio framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 2, Aino-Kaisa Pekonen har understödd av Matti Semi framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 4 och Eva Biaudet har understödd av Mats Löfström framställt två förslag till uttalanden i enlighet med reservation 5. 
Redogörelsen godkändes. 
Riksdagen godkände lagförslag 1—7 i proposition RP 206/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 70/2016 rd, 29/2017 rd, 51, 57/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionen förkastas. 
Talman Paula Risikko
Slutligen ska riksdagen besluta om förslagen till uttalanden som framställts under debatten. 
Betänkandet ”ja”, Anneli Kiljunens förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 82 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Anneli Kiljunens förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 97 ja, 83 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Anneli Kiljunens förslag till uttalande 3”nej”.
Omröstningsresultat: 96 ja, 83 nej; 20 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 139 ja, 42 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Arja Juvonens förslag till uttalande 2 ”nej”
Omröstningsresultat: 98 ja, 83 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Aino-Kaisa Pekonens förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 102 ja, 64 nej, 16 avstår; 17 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Aino-Kaisa Pekonens förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 111 ja, 70 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Eva Biaudets förslag till uttalande 1 ”nej”.
Omröstningsresultat: 130 ja, 50 nej; 19 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Betänkandet ”ja”, Eva Biaudets förslag till uttalande 2 ”nej”.
Omröstningsresultat: 98 ja, 83 nej; 18 frånvarande
Riksdagen godkände betänkandet. 
Ärendet slutbehandlat. 
Senast publicerat 18.12.2018 15:30